Recibe presupuestos sin compromiso de varios profesionales de tu zona

construccion piscina obra en Barcelona

PISCINA 14 x 3,5 x 1,6 m 1- CONSTRUCCIO VAS PISCINA (Totalitzant: 100,80 m2) Construcció vas piscina rectangular (profunditats en laterals de: 1,40 m i centre de: 1,60 m), mitjançant encofrat de totxana de 10 cm. Subministre i col•locació de l’armadura mitjançant malles 15-15-6 mm negatius de reforç de diàmetre 10 mm vertical i horitzontalment cada 40 cm. Projecció de formigó “Gunite” D-350 a 7 atm de pressió i donant gruixos de 15 cm. Formació de la mitja canya en solera i parets. 2- PRESA DE TERRA (Totalitzant: 37 ml) Instal•lació de presa de terra equipotencial en el vas piscina, amb cable de coure formant anell perimètric amb connexió de terminals a accesoris metàl•lics. Inclou descàrrega en piqueta. 3- ACCESSORIS VAS PISCINA Suministre i col•locació dels accessoris del vas encastats a l’obra (2 Skimmers de superfície de boca grossa, 1 desaigüe de fons, 1 presa netejafons, 4 broquetes d’impulsió, 1 boia reguladora nivell aigua i 3 nínxol de focus). 4- IL•LUMINACIÓ SUBAQUÀTICA - (3 unitats) Subministrament i instal•lació de focus LED PAR 56 1.11 (1.100 lúmens – 35W) amb cable 2 x 6 mm2 i embellidor de ABS blanc. Inclou quadre elèctric amb transformadors, cable des de cada unitat de focus i fins quadre previst. 5- CORONACIÓ PERIMETRAL IN SITU. (Totalitzant: 37 ml) Formació de pedra de coronament, artificial i rentada a l’àcid de color blanc, realitzada “in situ” i de 40 cm d’amplada, sobre el Sardinell de la obra. 6- REVESTIMENT DEL VAS (Totalitzant: 100,80 m2) Subministrament i col•locació de revestiment vitri EZARRI de tamany 2,5 x 2,5 cm i color verd coral serie “Niebla”. Posterior beurada en color blanc. 7- EQUIP DE FILTRACIÓ COMPLET Subministrament d’equip de filtració format per: FILTRE MICRO-FILTRACIÓ equipat amb vàlvula selectora lateral 1 ½” de 6 posicions (filtració, rentat, tancat, buidat i recirculació) i manòmetre. Propulsat amb bomba de 2CV-II. Quadre elèctric guarda-motor fabricat segons les normes de la Delegació d’Indùstria. Inclou càrrega interior per a filtrar partícules de fins a 0,5 micres. 8- INSTAL•LACIONS FONTANERIA I ELÈCTRIQUES Formació de les instal•lacions de fontaneria completes; del entorn vas piscina i formant circuit tancat entre vas piscina i cambra de màquines. Formació de les instal•lacions de l’equip de filtració dins de la cambra de màquines previst. 9- ESCALES ACCES PISCINA Subministrament i instal•lació de 2 escales inoxidable model Astral Pool Signature Elegance de 4 graons. Escala de disseny i estil elegant amb barres verticals. Fabricada amb inoxidable AISI-316 i amb 2 anclatges paret, incorpora primer graó doble amb material anti-lliscant. 10- EQUIP TRACTAMENT QUIMIC - ELECTROLISIS SALINA AMB ORP Y PH Subministre i instal•lació de equip automàtic ELECTROLISIS SALINA IDEGIS 24+ (fabricació de 24 gr/h) amb dosificació i control integrat de ORP (Mv) i Ph (ppm). Inclou la bomba Ph peristàltica i el producte de 400 Kgr de Sal i 1 x 25 L Minorador de Ph. Calibrado i posta a punt inclosa.

¿Quieres recibir presupuestos?

Ahorra hasta un 40% en el precio de tu reforma o reparación comparando entre varios presupuestos.

Pedir presupuestos gratis

Solicitudes recibidas similares a "construccion piscina obra en Barcelona":

Construccion Piscina en Malaga

Construcción piscina con rebosadero perimetral . 75 m/2 de superficie mas playa. Incluido rampa minusválido. Motor, filtro, 3 escaleras asimétricas, profundidad media 1.80. Con retirada de tierra ...

Construccion de piscina

Presupuesto para construcción de piscina.
Tendria un tamaño de 35 x 15, en el presupuesto tiene que incluirse excavación, materiales de la piscina y mano de obra.

Construccion piscina completa

Construccion piscina completa. Vaso 6x3 H= 1.6m. media

Construir piscina de obra de 2x3 metros

Realizar todos los trabajos que conlleva realizar una piscina de 2x3m:
- Excavación.
- Electricidad.
- Fontanería.
- Depuradora.
- Etc.

Gunitado de piscina de obra

Necesitamos presupuesto para Gunitado de piscina (7 x 3,5m) + pared desbordante + canal. La construcción del vaso queda fuera del ppto, únicamente gunitado.

Rehacer piscina con fugas y cubierta fija de obra

5,5m x 9,5m aprox. Tiene fugas. Rehacer interior con muro del 9, mallazo, gunitado y revestimiento gresite. La queremos que sea desbordante. Aparte queremos hacer cubierta de obra. Con unos 2 ...

3Presupuestos en los medios

Televisión Española Agencia Euopa Press Agencia EFE Onda Cero Radio elEconomista.es EmprendedoresLa Vanguardia

Que opinan los que han probado el servicio

Confié en las valoraciones de otros usuarios y acerté.
Jacinto Sánchez
Cantabria
Fue muy satisfactorio. Pude comparar entre tres presupuestos y ahorré dinero.
Ricardo Buesa
Castellón
Me contactaron 3 empresas serias y de calidad. Muy satisfecha.
Mª Ángeles P.A.
Barcelona

En 3Presupuestos seleccionamos las mejores empresas y profesionales de España. La nota media de nuestros profesionales es de 4.8 sobre 5 y está basada en más de 2400+ valoraciones de otros clientes.